Logo

NGK Rotterdam

Home -- Gemeente -- Kerkdiensten -- Visie en missie -- Contact

Kerkdiensten en preken

De diensten

De gemeente komt op zondagen en christelijke feestdagen bijeen in de Ichthuskerk. De kerkdiensten omvatten lofzang, gebed, bijbellezing, prediking, collecte, doop en periodieke viering van het Heilig Avondmaal.

We zingen psalmen en andere liederen, met begeleiding door orgel, vleugel en/of een muziekteam.

Er is oppas voor de peuters en regelmatig bijbelklas voor de jeugd in de basisschoolleeftijd.
De kerkdiensten zijn te volgen via Youtube en terug te zien via Kerkomroep

Een overzicht met recente preken van onze predikant ds. Rinze IJbema kunt u op deze pagina terug vinden

Bijdragen aan de collecte kan contant in de collectezak bij de uitgang van de dienst, of via NL72 INGB 0693 76 0087, t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Kerk Rotterdam-N/O.

Kerkdienst bekijken

Youtube link

Kerkdienstgemist

Sga

Samenwerkingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Christus noemt ons het licht van de wereld. We willen Zijn licht laten schijnen voor de mensen. Als eerste ontmoeten wij de inwoners van Rotterdam Prins Alexander, opdat zij onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel (Matt. 5). We helpen elkaar vanuit Gods Woord, zien in liefde naar elkaar en anderen om en willen zo toegewijde volgelingen van onze Heer Jezus Christus zijn.

Prekenoverzicht

Contact

Algemene info

 

Contact details

Kvk info

Website ontworpen door On-IT ICT